Ngụ ngôn loài hộp

39,000đ

Tác giả: Nga Phan - Nguyễn Hoàng Vũ

Số trang: 28tr

Năm xuất bản: 2021

Khổ sách: 22cm

Nhà xuất bản/ Nhà phát hành: Kim Đồng

Nhận xét của giáo viên
Quyển sách Ngụ ngôn loài hộp có kênh chữ to rõ đơn giản phù hợp với năng lực đọc của học sinh lớp một. Kênh hình dễ thương gần gũi giúp học sinh liên tưởng hoàn cảnh câu chuyện dễ dàng hơn. Đây là quyển sách để giúp học sinh phát triển năng lực đọc mở rộng ở chương trình tiếng Việt lớp 1. Qua quyển sách này giáo viên cũng có thể lồng ghép để phát triển phẩm chất kiên trì, chăm chỉ cho học sinh theo định hướng CTGDPT 2018.

Mô tả chi tiết