Thông tin Dự án

1. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: HỘI XUẤT BẢN VIỆT NAM

2. ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng Đại diện phía Nam tại TP.HCM & Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

3.1. (Ông) Lê Hoàng

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam tại TP.HCM

Giám Đốc Công ty TNHH Đường Sách TP. Hồ Chí Minh

Email: lehoang0554@gmail.com | ĐT: 090 380 7461

3.2. (Bà) Huỳnh Thị Thanh Thuý

Cán bộ văn phòng phía Nam

Trưởng Văn phòng, Sự kiện Công ty Đường Sách TP.HCM

Email: sukien.duongsachhcm@gmail.com | ĐT: 076 471 0071

3.3. Liên hệ để được tập huấn, hướng dẫn sử dụng Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học

(Bà) Nguyễn Thị Kim Nhung - Nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

Giảng viên thỉnh giảng khoa Văn hoá trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật TP.HCM

Email: kimnhung69c@gmail.com | ĐT: 0909 452 065

4. Website về Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học các cấp lớp: http://danhmucsach.vn/

5. Một số báo đài đã đưa tin về “Danh mục sách hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học”