Danh sách các giáo viên tham gia đọc, phân loại và nhận xét

DANH MỤC SÁCH KHUYẾN NGHỊ HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC CẤP TIỂU HỌC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Huỳnh Thế Nhã

Phó Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

2

Phạm Thị Phúc

Tổ phó chuyên môn Khối 1

Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5

3

Nguyễn Thị Thanh Tân

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

4

Tăng Bội Sang

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

5

Lý Tú Hà

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

6

Huỳnh Lê Thanh Xuân

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

7

Đỗ Thị Cẩm Tuyền

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

8

Lê Mộng Tuyền

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

9

Nguyễn Thị Lương

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

10

Bùi Thị Thanh Thủy

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

11

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

12

Phạm Lê Trang

Giáo viên khối 1

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

13

Trần Nữ Kim Anh

Tổ phó Chuyên môn Khối 2

Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5

14

Trần Thu Linh

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

15

Lâm Thị Thu Thảo

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

16

Đỗ Thị Tuyết Nhung

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

17

Chu Thị Hằng

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

18

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

19

Trần Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

20

Lê Thị Oanh Vũ

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

21

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

22

Hy Kim Phú

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

23

Mai Thị Xuân Hạnh

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

24

Phạm Thị Thu Huân

Giáo viên khối 2

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

25

Trần Thị Thu Hương

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 3

Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5

25

Cao Thị Chúc Ly

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

27

Đỗ Minh Luân

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

28

Mạc Uyển Tâm

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

29

Trần Nguyễn Mai Duy

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

30

Huỳnh Minh Lương

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

31

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

32

Nguyễn Hoàng Khôi

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

33

Đào Ngọc Sương

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

34

Lê Hữu Dũng

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

35

Đặng Thị Thu Hằng

Giáo viên khối 3

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn Quận 11

36

Trần Mỹ Lan

Tổ phó Chuyên môn Khối 4

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

37

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

38

Trần Hà Anh Nguyên

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

39

Nguyễn Lý Đoan Trang

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 4

Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5

40

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

41

Đặng Thị Hoàng Mỹ

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

42

Nguyễn Trương Khánh Linh

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

43

Huỳnh Thị Thanh Thảo

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

44

Trần Dương Anh Thư

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

45

Lê Hiếu Thảo

Giáo viên khối 4

Trường Tiểu học Hùng Vương Quận 5

46

Nguyễn Hữu Đức

Tổ trưởng chuyên môn Khối 5

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

47

Liêu Mỹ Hảo

Giáo viên khối 5

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

48

Trần Thúy Hằng

Giáo viên khối 5

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

49

Nguyễn Phương Dung

Giáo viên khối 5

Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5

50

Nguyễn Văn Dũng

Giáo viên khối 5

Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5

51

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Tổ trưởng chuyên môn Khối 5

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh Quận 10