Giới thiệu chung

Căn cứ theo khung Chương trình Giáo dục phổ thông Tổng thể được Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành năm 2018 và các văn bản pháp qui khác liên quan đến hoạt động thư viện và phát triển văn hoá đọc trong nhà trường, Hội Xuất bản Việt Nam đã tiến hành lập bảng danh mục tổng hợp các chủ đề môn học theo từng cấp lớp; tổ chức họp lấy ý kiến các đơn vị xuất bản, phát hành sách, các chuyên gia giáo dục, thầy cô giáo để xây dựng kế hoạch và tiến hành triển khai thực hiện Dự án. Sau 2 năm thực hiện, Dự án đã tập hợp từ nguồn sách khoảng 6,000 tựa của hơn 30 đơn vị Xuất bản, với sự hỗ trợ đọc, chọn lọc, phân loại và nhận xét từng tựa sách của hơn 50 giáo viên Tiểu học, Dự án đã đưa được 965 tựa sách vào Danh mục sách.

Các loại sách trong Danh mục sách bám sát nội dung chương trình Giáo dục phổ thông mới theo định hướng 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi, góp phần phát triển toàn diện tri thức và nhân cách cho học sinh. Sách được sắp xếp theo từng chủ đề cụ thể của mỗi môn học, của từng khối lớp và do các Nhà Xuất bản có uy tín phát hành. Đó là những cuốn sách về tri thức, khám phá khoa học, ngôn ngữ, văn học, truyện về đạo đức, nhân cách, lối sống, về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, về lịch sử địa phương… là những câu chuyện vui tươi, nhẹ nhàng, hấp dẫn liên quan đến từng bài học, từng môn học với những tranh ảnh, hình vẽ phong phú, kiến thức gợi mở, phù hợp với học sinh theo lứa
tuổi của từng lớp. 

Danh mục sách sẽ hỗ trợ cán bộ thư viện giới thiệu bộ danh mục và sách phù hợp với từng chủ đề của môn học, lớp học đến giáo viên để sử dụng phục vụ cho việc giảng dạy; hướng dẫn học sinh tìm kiếm, chọn đọc sách phù hợp; tìm hiểu thêm về một bài học, một môn học hoặc một chủ đề nhằm hỗ trợ việc học cho học sinh được tốt hơn (2).

Danh mục sách sẽ hỗ trợ giáo viên có thêm tư liệu giảng dạy theo từng chủ đề của mỗi môn học; giới thiệu cho học sinh tìm đọc những sách liên quan để tìm hiểu thêm về bài đã học hoặc chuẩn bị cho bài học mới (2).

Danh mục sách sẽ hỗ trợ học sinh biết cách tự tìm sách cho một môn học, một bài học hoặc một chủ đề cụ thể nhằm phục vụ cho việc học tập và nâng cao kiến thức của mình. Giúp các em đọc sách trong danh mục này dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em có thể trả lời được các câu hỏi, có thể thảo luận, trao đổi với bạn học… từ đó gieo cho các em lòng yêu thích sách, hình thành thói quen đọc sách và góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường (2).

Danh mục sách sẽ hỗ trợ cha mẹ học sinh biết cách chọn sách trang bị và bổ sung cho tủ sách dành cho con trong gia đình. Thông qua đó, mỗi ngày cha mẹ học sinh có thể đọc sách cùng con tại nhà, hướng dẫn con tìm kiếm những thông tin phù hợp với bài học; cùng con tìm hiểu, giải đáp thắc mắc qua những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với bài học, môn học.

Hội Xuất bản Việt Nam xin giới thiệu "Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học" đến các nhà trường, cơ sở giáo dục, đến quí cha mẹ học sinh để tham khảo giúp thuận tiện cho việc sắp xếp chọn lựa, trang bị sách cho thư viện nhà trường phục vụ việc dạy và học, trang bị tủ sách cho con, góp phần phát triển văn hóa đọc cho trẻ em, học sinh trong nhà trường và trong gia đình.

 

Ghi chú:

(1): Trong Nội dung Liên tịch phối hợp hoạt động giữa Hội Xuất Bản Việt Nam - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, được ký kết ngày 27/08/2019, đã đặt nhiệm vụ cho Hội XBVN phối hợp với các đơn vị xuất bản: "Xây dựng và giới thiệu các Danh mục sách phù hợp dành cho học sinh ở các cấp học".
(2): Theo Công văn số 5750/ BGDĐT - GDTH v/v tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm 2020 - 2021 do Bộ GD& ĐT ban hành ngày 31/12/2020.