Sắp xếp:
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trong những năm vừa qua, Hội Xuất bản Việt Nam đã khảo sát hoạt động thư viện của nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở. Thực tế ghi nhận rằng thư viện các trường học được trang bị rất nhiều sách từ nguồn cung cấp của các đơn vị xuất bản, và hầu hết các thư viện đều gặp khó khăn trong việc thiết lập danh mục sách phân chia theo chủ đề môn học, cấp lớp để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của thầy cô và học sinh. Do vậy, nhiều đơn vị giáo dục đề xuất Hội Xuất bản Việt Nam cùng các đơn vị xuất bản thiết lập danh mục sách để đáp ứng được nguồn tài liệu phù hợp hỗ trợ dạy và học trong nhà trường (1). Từ thực tế đó, đầu năm 2020, Hội Xuất bản Việt Nam đã triển khai dự án để thiết lập “Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học trong nhà trường” – gọi tắt là Danh mục sách.

Tìm hiểu thêm
Giới thiệu chung

Tiêu điểm

Sách

Sách theo chủ đề và thể loại

Tìm hiểu các cuốn sách theo chủ đề từ Lớp 1 đến Lớp 5 ở các môn Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội - Khoa học, Lịch sử - Địa lý và theo thể loại ở môn Tiếng Việt

Đối tác