Miền Trung - Tích

56,000đ

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 88tr

Năm xuất bản: 2019

Khổ sách: 21cm

Nhà xuất bản/ Nhà phát hành: Kim Đồng

Nhận xét của giáo viên
Quyển Miền Trung - Tích có nội dung thú vị và cung cấp những kiến thức mới, mở rộng hiểu biết cho học sinh và giáo viên khi nghiên cứu về các vấn đề lịch sử dân tộc gắn liền tích truyện tại vùng đất miền Trung. Bên cạnh đó, nội dung quyển sách được thiết kế theo lời viết truyện tranh, phù hợp với nhận thức của học sinh Tiểu học. Học sinh dễ dàng tiếp cận với kiến thức một cách hiệu quả.

Mô tả chi tiết