Nguyễn Thị Kim Nhung

Trong quá trình tiếp cận với “Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học”, tôi có một vài ý kiến như sau:

“Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học” thực hiện đúng như tên gọi, các loại sách đã được sắp xếp theo chủ đề, theo môn học để hỗ trợ việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Nếu nhà trường bổ sung tài liệu theo danh mục này thì đây chỉ là một phần nhỏ trong kho sách của thư viện, tiện cho việc phục vụ giáo viên, học sinh và đáp ứng được yêu cầu “Xây dựng bộ danh mục tài liệu theo từng môn học hoặc từng khối lớp phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh” (Theo Công văn số 5750/ BGDĐT - GDTH v/v tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm 2020 - 2021 do Bộ GD& ĐT ban hành ngày 31/12/2020).

Danh mục này như là một cái nền cơ bản giúp nhân viên thư viện hình dung được một Danh mục sách được sắp xếp theo từng chủ đề của từng môn học trong một lớp theo chương trình học. Điều này giúp nhân viên thư viện hiểu rõ được chương trình dạy và học của giáo viên, học sinh; có thể lựa chọn trong kho sách sẵn có của thư viện những cuốn sách phù hợp với chủ đề trong danh mục để bổ sung thêm vào và làm cho danh mục của nhà trường thêm phong phú, từ đó việc phục vụ giáo viên học sinh được tốt hơn.

Ngoài việc đọc sách trong danh mục để hỗ trợ cho việc dạy và học, giáo viên và học sinh còn có cả kho sách của thư viện với nhiều môn loại để có thể chọn đọc theo nhu cầu hoặc giải trí. Hàng năm, khi bổ sung tài liệu, nhân viên thư viện bổ sung tiếp những tài liệu mới vào danh mục, và còn có thể bổ sung thêm những loại tài liệu khác đáp ứng nhu cầu đọc và giải trí của giáo viên học sinh”.